Home

Kommagetallen delen

Om een (komma)getal met een kommagetal te moeten delen is nog veel te lastig voor kinderen van groep 7 en/of 8. De techniek van vermenigvuldigen met 10, 100, of 1000 heeft je kind nodig wanneer de deler een kommagetal is en daar een heel getal van gemaakt moet worden. Dat gaat als volgt: Kommagetal delen door 10. Voorbeeld: 12 : 0,2 Kommagetallen delen. Als je kommagetallen moet delen, let dan goed op waar je de komma plaatst in het antwoord. Een paar voorbeelden, om te laten zien wat je in de uitkomst merkt van de komma: 24 : 2 = 12 geen cijfers achter de komma ; 2,4 : 2 = 1,2 Het getal 2,4 heeft 1 cijfer achter de komma, het getal 2 heeft geen komma

Kommagetallen delen door kommagetal - YouTube

Kommagetallen delen oefenen. Kommagetal delen door kommagetal of heel getal delen door kommagetal. Uitleg video's en zelf een (huiswerk)som intypen en stap voor stap de berekening volgen. Werkbladen en online oefeningen over dit onderwerp ontbreken nog. Uitleg video kommagetal delen door kommagetal Delen met kommagetallen. Je kunt met de staartdeling heel eenvoudig delen met kommagetallen. Zorg er in elk geval eerst voor, dat de deler geen kommagetal is. Daar kun je voor zorgen door zowel deelgetal als deler met 10 of 100 of 1000, enz. te vermenigvuldigen. De uitkomst van de deelsom blijft dan hetzelfde Kommagetallen delen. Je kunt een heel getal delen door een kommagetal, een kommagetal delen door een heel getal, of een kommagetal delen door een kommagetal

Kommagetallen delen Het delen met kommagetallen kan vrijwel op dezelfde manier worden aangepakt als het cijferen met gehele getallen. Het kommagetal kan gewoon als een staartdeling worden ingevuld en in plaats van honderdtallen en tientallen verdeel je nu tienden, hondersten en duizendsten Kommagetallen delen. Deze manier van rekenen wordt in de boeken ook wel de hapmethode genoemd. Zorg dat je geen kommagetal hebt als deler (dat is het getal waardoor je gaat delen en is het tweede getal in een som). Je werkt een komma weg door beide getallen te vermenigvuldigen met bijvoorbeeld 10 of 100 Uitleg breuken en kommagetallen. Een kommagetal geeft net als een breuk het deel van een geheel aan. Breuken en kommagetallen zijn naar elkaar om te rekenen. Van breuk naar kommagetal Breuken met als noemer een macht van 10, dus: 10, 100, 1000, kun je eenvoudig direct als kommagetal schrijven: 9/10 = 0,9 82/100 = 0,82 462/1000 = 0,46 Hoe deel je een kommagetal door tien? Meer filmpjes op de Sommenfabriek en op goedrekenonderwijs.n

Kommagetallen delen: de enige uitleg met veel voorbeelde

 1. Ten slotte: een deelsom met kommagetallen kun je altijd oplossen met een staartdeling Bij het aanhalen van een cijfer stuit je natuurlijk altijd één keer op de komma. Zodra je die komma tegenkomt, zet je hem meteen in het antwoord. Daarna ga je gewoon door met het aanhalen van het eerste cijfer achter die komma
 2. Op dit werkblad oefen je met het delen van kommagetallen. Je deelt de kommagetallen door 10, 100 of 1.000. De komma verplaatst bij het delen dan een plaats naar links. Oefen veel om vertrouwd te raken met het begrip kommagetallen. Download ook de andere werkbladen en oefen online
 3. Kommagetal delen door 10, 100 en 1.000. 2. 3. Kommagetallen delen [1] nieuw. 3. 4. Kommagetallen delen [2] 4.
 4. 217,45 => met 0,45 ( = 45 : 100 ) is het decimale deel; 23,724 => met 0,724 ( = 724 : 1000 ) is het decimale deel Een kommagetal is een decimaal getal. Waarde van kommagetallen. Je ziet dat het eerste cijfer van een kommagetal na de komma de tienden aangeeft, het tweede cijfer de honderdsten en het derde cijfer de duizendsten, enz
 5. kommagetallen Delen. Gemengde werkbladen . nieuw. Generator kommagetallen zelf het somtype samenstellen. Breuken. Breuken op de getallenlijn. Een deel van een aantal. Vereenvoudigen. optellen/aftrekken gelijknamig. optellen/aftrekken ongelijknamig. Breuken vermenigvuldigen. Breuken delen. Procent. Procenten in de verhoudingstabel
 6. 49 leermiddelen gevonden over kommagetal delen door kommagetal, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen
 7. Kommagetallen delen door 10,100,1000: Oefening 1 - Oefening 2. Delen door 5,10,50,100,25: Oefening 1 - Oefening 2 - Oefening 3 - Oefening 4. Filmpjes. Hoe tel je kommagetallen op? Hoe trek je kommagetallen af? Hoe vermenigvuldig je met kommagetallen? Hoe deel je een kommagetal? Metend rekenen Oppervlakt

Reken zeker 2011 leerlijn: kommagetallen Panamaconferentie Reken zeker: leerlijn kommagetallen De gebruikelijke didactische aanpak bij Reken Zeker is dat we eerst uitleg geven, vervolgens de leerlingen flink laten oefenen (automatiseren) en daarna het geleerde laten toepassen (context) Breuken delen. De uitkomst van een deling met een breuk kun je vinden met behulp van de volgende regel: delen = vermenigvuldigen met het omgekeerde Voorbeeld: 2/5 ÷ 4/3 2/5 ÷ 3/4 = 2/5 × 4/3 = 8/15 Dus: 2/5 ÷ 3/4 = 8/15 Bedenk: Het omgekeerde van een geheel getal, is een breuk met dat getal als noemer en 1 als teller (dus het omgekeerde van.

Beter rekenen - Kommagetallen delen

kommagetal delen door 5, 25, 50. Ontdek materiaal. oef_0fu_4rat_reeks32; oef_2get_7ontbtwee1; Turtle (gelijkbenig en rechthoekig Kommagetal vermenigvuldigen of delen door 10, 100 en 1.000 (open vraag) [1] nieuw gratis 3 Kommagetal vermenigvuldigen of delen door 10, 100 en 1.000 (open vraag) [2] nieu

645 leermiddelen gevonden over kommagetallen, gedeeld door leraren en organisaties. Registreer bij KlasCement en doorzoek gratis tienduizenden leermiddelen Kommagetallen plaatsen op de getallenlijn met 3 decimalen - Openen Info Instructieles Kommagetallen plaatsen op de getallenlijn met 1, 2 en 3 decimalen - Openen Info Instructieles Herkennen en noteren van veelvoorkomende kommagetallen Herkennen en noteren van veelvoorkomende kommagetallen Openen Info. 100 : 2,5 = Tip: werk de komma weg. Uitleg: Doe 2,5 x 10 en je hebt 25. Om de uitkomst niet te laten veranderen, doe je ook 100 x 10. De som wordt dan: 1000 : 25

deel de kommagetallen 9 : 0,6 = 18 : 0,3 = 8 : 0,5 = 5 : 0,5 = 3 : 0,3 = 12 : 0,5 = 7 : 0,7 = 9 : 0,3 = 16 : 0,8 = 2 : 0,2 = deel de kommagetallen Kommagetallen: delen door 10, 100, 1000 Als je een kommagetal deelt door 10 ! schuift de komma 1 plaats naar links 100 ! schuift de komma 2 plaatsen naar links 1.000 ! schuift de komma 3 plaatsen naar links Voor elke plaats die de komma niet kan opschuiven, schrijf je een 0 bij. Ezelsbruggetje: delen ! komma naar link Samenvatting. De pedagogische begeleidingsdienst van het GO! biedt didactische cahiers aan om onderwijsprofessionals een houvast te geven in hun streven naar optimale leereffecten voor alle lerenden. Dit cahier is een van de negen in een reeks over wiskundedidactiek in het basisonderwijs.De reeks is bedoeld voor iedereen die wil weten hoe je een brug slaat tussen de theorie en de praktijk d Kommagetal en breuk - 0,25 = Je kunt de breuk 00k omzetten in een kommagetal: = 0,25 = d Kommagetal en breuk 0,25 +1 = - Zet het kornrnagetal om in een breuk. Maak de breuken gelijknamig. Behoud de noemer en tel de tellers op. 0,25 + = 0,25 + = 0,75 = Zet de breuk om in een kommagetal

Kommagetallen delen 2 - Kommagetal delen door een heel

Alles wat 1 of groter is, staat voor de komma. Alles wat kleiner is dan 1, staat achter de komma. Neem bijvoorbeeld een reep van 10 stukjes. Elk stukje is een tiende deel, Als je dat als kommagetal schrijft, schrijf je 0,10 kommagetallen - delen 2 - Kommagetallen delen door een heel getal zonder tussenresten Na het bekijken van de video is het goed om de stof meteen even te oefenen. Ga naar De Sommenfabriek, Kommagetal delen door een heel getal zonder tussenresten om online te oefenen of te oefenen met werkbladen en uitgewerkte antwoordbladen

Kommagetal delen door kommagetal, uitleg + oefene

Delen 1 - Kommagetallen delen door 10, 100, 1000, enz. Delen 2 - Kommagetallen delen door een heel getal zonder tussenresten; Delen3 - Kommagetallen delen door een heel getal met tussenresten; Delen 4 - Kommagetal delen door een heel getal met een nul in het antwoord; Delen 5 - Kommagetal kleiner dan 1 delen door een heel geta Oefen het vermenigvuldigen en delen van kommagetallen. kommagetallen vermenigvuldigen (1) kommagetallen vermenigvuldigen (2 Om kommagetallen te vergelijken wordt gebruik gemaakt van de getallenlijn. Hierop is te zien dat 2,4 ligt tussen 2 en 3. En 0,86 tussen 0,8 en 0,9 ligt. Op de getallenlijn kan je ook duidelijk maken dat de afstand tussen twee hele getallen onder te verdelen is in tienden en de afstand tussen twee tienden onderverdeeld kan worden in honderdsten

cijferend vermenigvuldigen met kommagetallen en 2 cijfers

delen-kommagetallen - rekenen voor het V

Het heeft de volgende opbouw: -kommagetallen plaatsen op de getallenlijn. -schrijf het kommagetal (ze zeggen zestiende en jij moet het opschrijven met cijfers 0,6) -zoek het dichtstbijzijnde.. Decimale Getallen Delen Rekenuitleg van Meneer Megens over het onderwerp 'Decimale Getallen Delen'. Je leert in deze video hoe je moet delen met getallen met een komma erin. Tip: vergroot beide getallen met dezelfde factor om de komma's weg te werken, de uiktomst blijft hetzelfde. Veel rekenplezier. Downloads Download hier de opdracht uit de [ - Rekenen met kommagetallen - Rekenen met breuken; breuken onder één noemer brengen, breuken optellen en aftrekken en breuken vermenigvuldigen en delen - Rekenen met percentages in contexten met geld Onderstaand een voorbeeld van een gelijknamige breuken optellen tot 1 opgave van groep 6

De %.1f formaatcode zorgt ervoor dat een kommagetal wordt afgedrukt met exact 1 cijfer na de komma. De uitvoer ziet er nu veel beter uit: Geef uw massa in kg: 70 Geef uw lengte in meter: 1.75 Uw BMI bedraagt: 22.9 Tabs []. Tabs worden gebruikt om output (tekst, getallen of cominaties hiervan) op een nette manier op het scherm en/of printer te tonen Kommagetallen afronden. Kommagetallen afronden en daarna schieten op het doel. > Speel nu < Spel delen Graffiti Rekenen. Plus en min - 4/5/6/7/8. Spray alleen Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen in een multiplayer racespel. > Speel nu < Spel delen 3D Maze #2. Denken - 5/6/7/8. Beweeg je blok door de tegels. Delen en vermenigvuldigen zijn veel voorkomende toepassingen in de wiskunde. Bij delen en vermenigvuldigen met kommagetallen moeten we opletten hoeveel plaatsen en in welke richting de komma verschuift. Zo kun je zonder je rekenmachine zelf eenvoudige sommen oplossen. Let op dat er bij hele getallen, zoals bijvoorbeeld 3, geen komma te zien is

Kommagetallen optellen met brug. Kommagetallen tot op 0,01 (1) Kommagetallen tot op 0,01(2) Kommagetallen tot op 0,01(3) Positiewaarde van cijfers bij kommagetallen. Kommagetallen optellen en aftrekken (1) Kommagetallen optellen en aftrekken (2) Kommagetallen ordenen(1) Kommagetallen ordenen(2) Kommagetallen rangschikken. Rekenen met kommagetallen en aftrekken met breuken en daarna het vermenigvuldigen en delen van breuken. Tussendoor zullen ook de kommagetallen en procenten voorbij komen. Heb je hier nog moeite mee? Bekijk dan eerst de uitleg onder de kopjes procenten en kommagetallen. Die vind je links van het scherm. Veel succes en natuurlijk ook veel plezier - kommagetallen delen door 5, 25, 50 - volgorde van bewerkingen en het gebruik van haakjes - deelbaarheid door 2, 4, 5, 10, 25, 100 en 1000 - handig rekenen cijferen: - cijferen met kommagetallen kommagetallen: - rekenen met kommagetallen tot 0.01 - tellen met nullen en komma's - afronden van kommagetallen 10-jan-2019 - Serie kommagetallen delen uitleg met video's, online oefenen en werkbladen met antwoordbladen. Vanaf groep 7 t/m V Een staartdeling is een rekenmethode op papier om een deling uit te voeren. Bij het maken van een staartdeling wordt stap voor stap gekeken hoevaak het getal waardoor je wilt delen in het te delen getal past. Het te delen getal staat tussen de schuine strepen (/ \). Het getal waardoor je wilt delen staat voor de eerste schuine streep (/)

Kommagetallen delen - MeezterTo

Cijferen (kommagetallen :) Ik kan slim cijferend delen. Verhaaltjessommen metkommagetallen. Ik kan kommagetallen optellen en aftrekken in een context (verhaaltjessom). Breuk, procent en komma. Zet de getallen op de getallenlijn. Rekenen met kommagetallen. Hoofdrek. met kommagetallen 10-jan-2019 - Kommagetal delen door kommagetal, video uitleg, online oefenen, werkblad met antwoordblad. Eigen som intypen Vermenigvuldigen met 10, 100 en 1000 zonder kommagetallen; Maaltafels: gebruik van een tafelkaart; Deeltafels: gebruik van een deeltafelkaart; Delen buiten de tafels; Procent nemen van een getal; Cijferen. Cijferend optellen; Cijferend aftrekken met ontlening; Cijferend vermenigvuldigen met twee getallen; Cijferend delen (staartdeling. Het filmpje 'cijferend delen : natuurlijk getal : kommagetal ' staat klaar op Bingel. Je kan het filmpje meerdere keren bekijken indien nodig. Je kan het ook vinden via 'naar het eiland - instructiefilmpjes bewerkingen'. 6. Nog even samengevat : 7. Klaar voor de oefeningen in het werkboek. Neem werkschrift E , les 111, p. 54 - 5

Kommagetallen Delen - sommenprinte

Optellen en aftrekken met kommagetallen De verschijningsvorm meetgetal verdwijnt in de loop van groep 7 en 8 langzaam naar de achtergrond: steeds meer kale sommen. Vermenigvuldigen en delen met kommagetallen Deel nemen van = vermenigvuldigen met en kommagetal kleiner dan 1 Opdelen/inpassen = delen met een kommagetal kleiner dan 1 Delen met kommagetallen e Ik kan kommagetallen delen, via vermenigvuldigen. f Ik kan kommagetallen delen, via dubbelen en halveren. g ⚲ Ik kan twee hele getallen delen waarbij de uitkomst een kommagetal is. h ⚲ Ik kan een heel getal delen door een kommagetal met 1 of 2 decimalen. i ⚲ Ik kan twee kommagetallen met 1 of 2 decimalen delen.

Minsommen met kommagetallen - YouTubeRekenen met kommagetallen, stambreuken en procenten

Kommagetallen: een complete handleiding en oefenen (2021

Een breuk omzetten naar een kommagetal. Het omzetten van een gewone breuk in een decimaal is gemakkelijk als je het eenmaal onder de knie hebt. Je kunt dit doen door simpelweg een staartdeling te doen, te vermenigvuldigen of je.. Kommagetallen spelletjes. Www.Leerspellen.nl is een educatieve site voor het primair onderwijs. Voor alle leerlingen van de basisschool zijn speciaal door een basisschoolleerkracht online Kommagetallen-kinderspelletjes geselecteerd met een educatief karakter. Zo zijn er onder andere spellen van Spele, Minipret en Rekenweb Oefeningen en uitleg over breuken. Hoi Oefenplein! Danjewel dat jullie me gedeblokkeerd hebben jullie hebben me ook echt geholpen met de reken cito je moest maximaal 5 punten omhoog gaan en ik ben 7 punten omhooggegaan! en bij begrijpendlezen 18 punten en met andere vakken heb ik ook alles goed alleen het enige vak waar ik niet zo goed in ben is rekenen ik ben niet de enige van de klas veel.

Breuken en kommagetallen - BreukenRekenmachine

Delen 7 - Iets moeilijker staartdelingen - YouTube

verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen absolute gegevens: getallen die naar daadwerkelijke hoeveelheden/ aantallen verwijzen. relatieve gegevens Deel 1. het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken. Deel 1 78 & het complete zakboek voor groep 7 & 8 deel 1 hele getallen, kommagetallen en breuken 2 DIT IS HET DiKiBO-BOEK VAN TIP PAS OP 2 HOE? hoi, ik ben DiKiBO samen met mijn vrienden help ik jou bij . Nadere informati Leer hier rekenen met breuken. Met uitleg, voorbeelden en spelletjes. Zo kan je leren te delen, vermenigvuldigen, optellen en vereenvoudigen met breuken. Probeer ook eens de breuken rekenmachine WISCAT oefentoets deel 3. vraag 16 t/m 30 van de wiscat-pabo oefentoets. om te slagen voor vermenigvuldigen met kommagetallen. metrieke stelsel. Extra oefenen: hoofdstuk metrieke stelsel. metrieke stelsel en staartdeling. Extra oefenen: hoofdstuk delen. breukgetallen. Extra oefenen: hoofdstuk getallen. meetkunde; driehoeken. rekenen met. 4.4.3.2 Delen van geldbedragen 7 4.4.3.3 Schattend delen 7 4.4.3.4 Delen van kommagetallen 8 4.4.3.5 Kwadrateren en worteltrekken 8 4.4.3.6 Grootste gemene deler 8 Kommagetallen - Bewerkingen 4.5.1.1 Kommagetallen op getallenlijn en andere modellen 6 4.5.1.2 Positieschema bij kommagetallen 6 4.5.1.3 Kommagetallen rangschikken

Optellen en aftrekken van kommagetallen (open vraag) [3] nieuw. 3. 4. Vleksommen nieuw. 4. 4. Welk getal hoort op de plek van het vraagteken? nieuw. 4 × Uw browser ondersteunt niet de html5 video tag. Vermenigvuldigen en delen. Les 93 kommagetallen delen door elkaar Hoe? · Weg met die komma! Als je deeltal en deler met hetzelfde getal vermenigvuldigt, dan blijft het quotiënt hetzelfde. Meestal ga je deeltal en deler allebei 10, 100 of 1 000 keer groter maken. · Delen met hulp van de deeltafels. 4,2 : 0,7 = 42 : 7 = 6 · Moeilijkere deling? Sp © itgeverij VAN IN 35 Naam: Datum: Nr.: Dit werkblad hoort bij Reken Maar! 5 | Bewerkingen | les 53 | Zorgmap Werkblad 25 Kommagetallen delen

Vermenigvuldigen en delen met kommagetallen Vermenigvuldigen en delen (ook met rest) met kommagetallen Schattend vermenigvuldigen en delen met kommagetallen Nadenken over vermenigvuldigen en delen met hele getallen × Uw browser ondersteunt niet de html5. ˜ Ik leerde eenvoudige kommagetallen delen door een eenvoudig kommagetal. ˜ Ik leerde de ZRM op een efficiënte manier gebruiken om de oefening te controleren. 6 7 8 K Dat ben jij! 9 23 3,6 : 0,5 = 7,2 Bobonne kan 7 zakjes maken en heeft dan nog 100 g over. E 36,4 : 0,8 = 364 : 8 = (320 : 8) + (44 : 8) = 40 + 5,5 = 45,5 Juf Kelly kan 45.

Kommagetallen delen 1 - Kommagetal delen door 10, 100

Delen met of zonder rest. Je kunt alle getallen door elkaar delen. In sommige gevallen is de uitkomst een geheel getal, en in andere gevallen zul je een rest of breuk overhouden. De uitkomst van 14 / 7 is 2 (een geheel getal), maar als je 17 deelt door 7 houdt je een breuk over, namelijk 17 / 7 = 2 3/7 Delen met kommagetallen Nog geen score. Start Rekenen met breuken Nog geen score. Start Rekenen met de rekenmachine Nog geen score. Start Rekentaal bij verhoudingen Nog geen score. Start Verhoudingen vergelijken Nog geen score. Start Percentages Nog geen score. Kommagetallen. Optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. kommagetallen vermenigvuldigen (2) Van kommagetal naar breuk, visueel (1) Van kommagetal naar breuk, visueel (2) Van kommagetal naar breuk, visueel (3) Van kommagetal naar breuk, kale sommen (4) Van kommagetal naar breuk, met duizendsten (5) breuk, procent, komma. Oefenblaadjes breuke Verhoudingen, procenten, breuken en kommagetallen hebben van alles met elkaar te maken. Tegelijkertijd zijn ze ook verschillend van elkaar. Dit deel van de driedelige serie Reken-wiskundedidactiek beschrijft deze domeinen in hun onderlinge samenhang Rekenen met kommagetallen. Optellen, aftrekken, delen en vermenigvuldigen met kommagetallen blijft lastig. Kies zelf hoe de som afgemaakt moet (kan) worden. Kies eerst het teken om te bewerken (+-:x) en daarna het juiste getal (van 0,001 tot 100.000). De gemaakte som verschijnt in beeld. Na 15 opgaven zie je de gemaakte sommen terug

Slimleren

Op deze website staan diverse leerzame spelletjes. De kinderen kunnen, als ze eenmaal bekend zijn met de materialen, zelfstandig met deze spellen aan de slag Kommagetal delen door 10, 100, 1000, enz. 1 Kommagetal delen door een heel getal zonder tussenresten 2: Kommagetal delen door een heel getal met tussenreste 3 Kommagetal delen door een heel getal met een nul in het antwoor 4 Kommagetal kleiner dan 1 delen door een heel getal 5: Hele. kommagetallen Cijferen • Cijferend optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen (eerst onder elkaar aangeboden) • Combinatie van bewerkingen optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen vanuit context • Cijferend vermenigvuldigen en delen met hele getallen en kommagetallen vanuit context 513483_binnenwerk.indd Sec1:21 18-11-2009 08:19:1 Doel van deze oefening Vlot vermenigvuldigen en delen met eenvoudige decimale getallen (bv.: 4 x 2,25; 12 x 2,5; 10 : 2,5; 4 : 0,2; 1,6 : 4). Kunnen uitleggen waarom delen door een decimaal getal dat kleiner is dan 1 een grotere uitkomst oplevert kommagetal delen door natuurlijk getal. Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube

kommagetallen. Bedankt voor het aanschaffen van deze download gemaakt en bedacht door * voor eigen gebruik * verkopen/ delen met anderen * op social media reclame maken * zeggen dat het jouw werk is * ons vermelden in je post * de bestanden zelf op social media zetten onze bronnen kommagetal. Cijferen: een natuurlijk getal delen door een kommagetal ˜ Reken de oefeningen uit met de ZRM. ˜ Noteer de oefening opnieuw zonder komma in de deler onder elke oefening. ˜ Reken die oefeningen ook uit met de ZRM. Tip! Kijk naar het voorbeeld. Bv 93 B hoofdrekenen: kommagetallen delen door kommagetallen 106 G veelvouden - het kleinste gemeenschappelijk veelvoud 119 B hoofdrekenen: vermenigvuldigingen met breuken 81 B cijferen: natuurlijke getallen delen door elkaar 94 B cijferen: kommagetallen delen door natuurlijke getallen 107 MK vormleer: de ontwikkeling van kubus en balk 120 B inkoopprijs - verkoopprijs - winst en verlies (deel 1 Inzicht in de samenhang tussen breuken, procenten, decimalen en verhoudingen. Werkwijze breuken, procenten, kommagetallen. De te gebruiken naamkaartjes worden naast elkaar neergelegd.; Onder de naamkaartjes worden de bijbehorende getal-en/of voorbeeldkaartjes gelegd.; Het materiaal is zelfcorrigerend: wanneer de kaartjes worden omgedraaid, verschijnt een symbool - cijferend delen 11. temperatuur 4. een verhouding omzetten in een breuk en een percent - verhoudingen 5. hoofdrekenen: natuurlijk getal : kommagetal 6. gemiddelde en mediaan - gemiddelde - mediaan 7. hoofdrekenen: alle bewerkingen met kommagetallen 45. Bewerkingen: Delen tot 10 000(2). 56. Bewerkingen: Optellen en aftrekken tot 100 000 (2). 56. Bewerkingen. Optellen en aftrekken tot 100 000 (3). 60. Vermenigvuldigen en delen tot 100 000 (2) 63. Een breuk nemen van getallen tot 100 000 (1). 63. Een breuk nemen van getallen tot 100 000 (2). 66. Hoofdrekenen: Optellen en aftrekken tot op 0,1.

 • Art Nouveau tour Brussel.
 • Starbucks betekenis.
 • Brother printer werkt niet na update Windows 10.
 • Oproer IJzerhard.
 • Wat is een Open School.
 • Starbucks betekenis.
 • ILoveIMG meme generator.
 • Ghostbusters 2 Netflix.
 • Restaurant de Grebbeberg Rhenen.
 • Medische keuring huisarts.
 • Kyoto Animation.
 • TU Delft trui.
 • H&M leren broek.
 • Omentum wat is dat.
 • Iemand probeert mijn google account te herstellen.
 • Locatie Lokerse Feesten.
 • Listeria bacterie gevonden.
 • Harder and Eriksson.
 • Nagelstudio Haarlem.
 • Agave buiten.
 • Windscribe VPN.
 • ING app installeren lukt niet.
 • Behoefteanalyse Engels.
 • Adidas Trainingsbroek Blauw Heren.
 • Bedelarmband Goud kind.
 • Paw Patrol verkleedpak.
 • GTA Buzzard cheat.
 • Vv De Zwerver programma.
 • Pieter Bruegel 2.
 • Baltimore whiskey.
 • Windowtinting.
 • Romany Gilmour.
 • Jumpsquare reserveren.
 • Antieke eikenhouten ladenkast.
 • Verkoop winkelpanden.
 • Kleurplaat paard met ruiter.
 • Vogelgriep symptomen mens.
 • Ebbenhout tafel.
 • Frozen cupcake decoratie.
 • Game of Thrones places.
 • Sunweb coronavirus.