Home

Sertraline bijsluiter

Sertraline eg 100 mg bijsluiter bij Zivi Zorginformatie

Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd, deze geneesmiddelen worden gebruikt om depressie en/of angststoornissen te behandelen. Sertraline Aurobindo kan worden gebruikt ter behandeling van Depressie en voorkómen van het heroptreden van depressie (bij volwassenen) Sertraline Teva behoort tot de groep van de Selectieve Remmers van de Heropname van Serotonine. Sertraline verhoogt de hoeveelheid serotonine (een lichaamseigen stof) in de hersenen, waardoor uw stemming verbetert. Sertraline Teva wordt gebruikt bij de behandeling van ernstige neerslachtigheid (depressie). 2 Sertraline SUN moet uitsluitend gebruikt worden om kinderen en jongeren in de leeftijd van 6-17 jaar te behandelen die lijden aan obsessieve compulsieve stoornis (OCS). Als u onder behandeling bent voor deze stoornis, zal uw arts u nauwlettend in de gaten willen houden (zie hieronder Kinderen en jongeren tot 18 jaar)

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sertraline EG 50

Sertraline behoort tot een groep medicijnen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd; deze medicijnen worden gebruikt om depressie en/of angststoornissen te behandelen. Dit medicijn kan worden gebruikt ter behandeling van: • Depressie en voorkómen van het heroptreden van depressie (bij volwassenen) Sertraline EG bevat de werkzame stof sertraline. Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's) worden genoemd; deze geneesmiddelen worden gebruikt om depressie en/of angststoornissen te behandelen

Sertraline Informatie - toepassingen - bijwerkingen

Sertraline Sandoz bevat het werkzame bestanddeel sertraline. Sertraline behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve serotonineheropnameremmers (SSRI's); deze geneesmiddelen worden gebruikt voor de behandeling van depressie en/of angststoornissen Sertraline Sandoz 50 mg, filmomhulde tabletten RVG 31054 1313-V12 1.3.1.3 Package Leaflet November 2013 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sertraline Sandoz® 50 mg, filmomhulde tabletten sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. x Bewaar deze bijsluiter Zoloft bevat het werkzame bestanddeel sertraline. Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd; deze geneesmiddelen worden gebruikt om depressie en/of angststoornissen te behandelen Sertraline Aurobindo behoort tot de groep antidepressiva die selectieve serotonineheropnameremmers worden genoemd. 2) Wat u moet weten voordat u Sertraline Aurobindo inneemt Neem Sertraline Aurobindo niet in: • Als u allergisch (overgevoelig) bent voor sertraline of voor één van de andere bestanddelen van Sertraline Aurobindo

Sertraline Ranbaxy bevat het werkzame bestanddeel sertraline. Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd; deze geneesmiddelen worden gebruikt om patiënten met ernstig depressieve episoden en/of angststoornissen te behandelen Sertraline is een 'SSRI', dat is de afkorting van 'Selective Serotonin Reuptake Inhibitor'. Sertraline werkt dus specifiek op het serotoninesysteem. Sertraline versterkt dat systeem meteen, al na enkele dagen. Maar het duurt een tijd voordat je hersenen zich helemaal aan die versterking hebben aangepast Sertraline SUN bevat het werkzame bestanddeel sertraline. Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd; deze geneesmiddelen worden gebruikt om patiënten met ernstig depressieve episoden en/of angststoornissen te behandelen Sertraline is een 'SSRI', dat is de afkorting van 'Selective Serotonin Reuptake Inhibitor'. Sertraline werkt dus specifiek op het serotoninesysteem. Sertraline versterkt dat systeem meteen, al na enkele dagen. In de bijsluiter staan een heleboel bijwerkingen genoemd

sertraline Farmacotherapeutisch Kompa

Bijsluiter: Sertraline PCH 50 100. LEES DEZE BIJSLUITER ZORGVULDIG DOOR VOORDAT U START MET HET GEBRUIK VAN DIT GENEESMIDDEL. Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. • Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen Bijsluiter 1/10 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sertraline EG 50 mg filmomhulde tabletten Sertraline EG 100 mg filmomhulde tabletten Sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig

Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Serlain 50 mg filmomhulde tabletten Serlain 100 mg filmomhulde tabletten Serlain 20 mg/ml concentraat voor drank sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. · Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig BIJSLUITER. Sertraline 50 A/100 A, filmomhulde tabletten 50 mg/100 mg RVG 31529/3 Versie: januari 2013. Inname van Sertraline A samen met de volgende geneesmiddelen kan ernstige bijwerkingen veroorzaken. Geneesmiddelen met de naam monoamine-oxidase remmers (MAO remmers) zoal Sertraline Mylan 50 mg filmomhulde tabletten Sertraline Mylan 100 mg filmomhulde tabletten sertralinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. · Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. · Heeft u nog vragen Sertraline Sandoz® 50 mg, filmomhulde tabletten sertraline BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. • Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. • Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker

Sertraline (als HCl) 25mg tablet 2 Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw t Sertraline Centrafarm BV Filmomhulde tablet 50mg . 50mg. Filmomhulde table Sertraline behoort tot de serotonineheropnameremmers, ofwel SSRI's. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'. De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen Sertraline Aurobindo bevat de werkzame stof sertraline. Sertraline behoort tot een groep geneesmiddelen die selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRI's) worden genoemd, deze geneesmiddelen worden gebruikt om depressie en/of angststoornissen te behandelen. Sertraline Aurobindo kan worden gebruikt ter behandeling va Sertraline-hydrochloride is een antidepressivum dat sinds 1990 internationaal op de markt is. Het is verkrijgbaar op recept onder de Pfizer merknamen Zoloft, Serlain (), Lustral (Verenigd Koninkrijk), Besitran en sinds het verlopen van het octrooi in 2006 verkrijgbaar als het merkloze Sertraline.. Sertraline is een selectieve serotonine-heropnameremmer (SSRI) en wordt voorgeschreven bij.

Sertraline Eg 100mg Pi Pharma Filmomh Tabl 100 Pip

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Metoprololtartraat Aurobindo 50 mg, filmomhulde tabletten Metoprololtartraat Aurobindo 100 mg, filmomhulde tabletten metoprololtartraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter BIJSLUITER. Sertraline Mylan 50 mg en 100 mg tabletten, filmomhulde tabletten RVG 32678/9 Versie: februari 2013. Uw arts heeft besloten dat dit geneesmiddel geschikt is voor de behandeling van uw ziekte. Als u niet duidelijk is waarom u Sertraline Mylan voorgeschreven heeft gekregen, raadpleeg dan uw arts Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sertraline EG 50 mg filmomhulde tabletten Sertraline EG 100 mg filmomhulde tabletten Sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor u.-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.-Heeft u nog vragen Het internet staat vol met info over medicijnen. Waarom dan kiezen voor de medicijnuitleg op Apotheek.nl? Vanwege de betrouwbaarheid! Als u voor Apotheek.nl kiest, weet u zeker dat de informatie actueel, juist en volledig is

Zie etiket en de gebruiksaanwijzing in de bijsluiter van de verpakking. De tablet(ten) heel doorslikken met een glas water. Voeg de benodigde hoeveelheid drank (concentraat) toe aan een glas water (er kan een lichte waas ontstaan; dit is normaal) of een andere alcoholvrije drank, zoals bijv. sinaasappelsap. Na bereiding direct opdrinken 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Sertraline Aurobindo 50 mg filmomhulde tabletten (Sertraline) Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel. - Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. - Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. - Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven Waarschuw uw arts of apotheker als bij u een bijwerking optreedt die niet wordt vermeld in de bijsluiter. Aanwijzingen voor het bewaren en uiterste gebruikstermijn Zoloft 20 mg/ml kan bij kamertemperatuur (tot 30° C) bewaard worden. Houdt Zoloft 20 mg/ml buiten het bereik van kinderen. Datum waarop de bijsluiter voor het laatst is herzien.

Bijsluiter Zoloft, filmomhulde tabletten Informatie voor de patiënt Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Ook als u Zoloft of een soortgelijk geneesmiddel reeds eerder heeft gebruikt, adviseren wij u deze tekst aandachtig door te lezen. De informatie kan gewijzigd zijn Het doel van het FK is het bevorderen van het gepast gebruik van geneesmiddelen. Daartoe biedt het (aspirant) artsen praktijkgerichte en beslissingsondersteunende informatie over geneesmiddelen en hun toepassingen. Onder gepast gebruik van geneesmiddelen wordt verstaan: farmacotherapie die in medisch opzicht optimaal en vervolgens het meest economisch is. In het FK staan alle in Nederland. 1 BIJSLUITER 15H03 Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Bewaar deze bijsluiter, misschien heeft u hem nog een keer nodig. Raadpleeg uw arts of apotheker als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven, geef het dus niet door aan anderen Sertraline Apotex® 50 mg filmomhulde tabletten Sertraline Apotex® 100 mg filmomhulde tabletten sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Ik gebruik nu circa 3 weken Sertraline tegen mijn angststoornis + agorafobie. Sinds 3 dagen is mijn dosis verhoogt van 50mg naar 100mg per dag. Ik had van de week in de nacht, toen ik wakker werd, een heel erg fijn, ofwel euforisch gevoel. Ik kon bijna niet meer slapen omdat ik echt een heel lekker fijn en energiek gevoel door mijn lijf kreeg

Ik heb nu ruim een jaar antidepressiva geslikt die werd geëtiketteerd met sertraline sandoz. Nu heb ik afegelopen week weer nieuwe doosjes gehaald en hier staat 'Sertraline Ranbaxy' op. In de apotheek zeiden ze dat het inderdaad kon dat het doosje er anders uit zag, maar de pilletjes zien er ook anders uit en ik kan nergens vinden wat het verschil in de namen betekend Hallo, ik zat niet na te denken, en nu heb ik perongeluk 300mg sertraline ingenomen ipv 150mg, het is nu te laat voor mij om contact op te nemen met mijn huisarts. Dus weet iemand of het schadelijk is? Ik schrik wel van de hoeveelheid mg ik nu heb ingenomen.. Sertraline is een antidepressiva. Goeievraag is het grootste vraag en antwoord platform van Nederland

Sertraline Bijwerkinge

 1. Sertraline Teva 100 mg bevat 112 mg sertraline hydrochloride overeenkomend met 100 mg sertraline per tablet. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek 6.1. 3. FARMACEUTISCHE VORM Filmomhulde tablet. Uiterlijk van de tablet: Sertraline Teva 50 mg: Witte, ovaalvormig, filmomhulde tablet met een schuine rand, die aan de en
 2. e, fluoxetine, sertraline en venlafaxine inneemt, kunt u dingen zien die er niet zijn (hallucinaties). Het.
 3. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Xyzal 5 mg filmomhulde tabletten Levocetirizine dihydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
 4. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Brilique 90 mg, filmomhulde tabletten ticagrelor Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker
 5. Serlain © Pharma.be Pagina 1 van 1. Title: Serlain Created Date: 1/30/2021 7:24:22 A
 6. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Sipralexa 5 mg filmomhulde tabletten Sipralexa 10 mg filmomhulde tabletten Sipralexa 15 mg filmomhulde tabletten Sipralexa 20 mg filmomhulde tabletten escitalopram Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter
 7. Tabex is een populair middel om te stoppen met roken. Desondanks is dit middel nog niet bij de Nederlandse overheid geregistreerd als geneesmiddel. Wij adviseren dan ook om altijd eerst met de huisarts te overleggen voordat je Tabex gaat gebruiken. Lees ook eerst goed de bijsluiter door hieronder.Online Tabex bestellenBen je al overtuigd van dit middel om te stoppen met roke

1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Asentra 50 mg filmomhulde tabletten Sertraline Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker. - Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen, want. Sertraline Desmethylsertraline. 50-300. Onbekend. Overige diagnostiek. ECG (met name bepaling van QT-tijd) Na, K, bloedgas. Therapie. Zorgen voor een adequate ventilatie en oxygenatie (luchtwegen moeten vrij zijn). Absorptievermindering In ieder geval geactiveerde kool en laxans toedienen Bijsluiter: informatie voor de gebruiker . Pradaxa® 150 mg harde capsules . dabigatran etexilaat . Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Bijsluiter BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Prazepam EG 15 mg/ml druppels voor oraal gebruik, oplossing Prazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat . Nadere informati

Sertraline sandoz 100 mg bijsluiter bij Zivi

BIJSLUITER LENDORMIN 0,250 MG TABLETTEN Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel in te nemen. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem nog een keer nodig. - Raadpleeg uw arts of apotheker, als u aanvullende vragen heeft. Dit geneesmiddel is alleen aan u voorgeschreven. Geef het dus niet door aan iemand anders Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Avamys 27,5 microgram/dosis, neusspraysuspensie fluticasonfuroaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Xarelto 15 mg filmomhulde tabletten Xarelto 20 mg filmomhulde tabletten rivaroxaban Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van alle bijwerkingen die u eventueel zou ervaren Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u.-Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig.-Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker

Zoloft® Pfize

BIJSLUITER BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS SEDISTRESS Omhulde tabletten Droog extract van Passiflora incarnata L. (passiebloem) Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder recept krijgen. Maar gebruik het wel zorgvuldig, dan bereikt u het beste resultaat. Bewaar deze bijsluiter Indeling antidepressiva: klassieke antidepressiva, moderne antidepressiva, tricyclisch, SSRI's, SNRI's, MAO-remmers en meer BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT L-Thyroxine Christiaens 25 microgram (mcg) tabletten sertraline (geneesmiddel gebruikt bij depressie), barbituraten en carbamazepine (geneesmiddelen gebruikt bij epilepsie), oestrogenen (geneesmiddelen met vrouwelijke geslachtshormonen) 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 rvg 31125 PIL 0813.21v.ES BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Citalopram 10 PCH, filmomhulde tabletten 10 mg Citalopram Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Als onafhankelijke autoriteit reguleert het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) de kwaliteit, werking en veiligheid van een medicijn, en stimuleert het CBG het juiste gebruik door de juiste patiënt

Video: Bijsluiter: Sertraline Aurobindo - Consume

SERTRALINE EG 100 MG COMP 60 X 100 MG | Apotheek Boxberg

Er moet een waarschuwing voor agressiviteit in de bijsluiter van bepaalde antidepressiva komen. Dat adviseert het bijwerkingencentrum voor medicijnen (Lareb) in RTL Nieuws. Dit advies volgt op een. Bijsluiter 3/6 jicht (vb. probenecid) epilepsie (valproaat, fenytoïne) glaucoom (acetazolamide) kanker of reumatoïde artritis (methotrexaat; in doseringen minder dan 15 mg per week) diabetes (vb. glibenclamide) depressie (selectieve serotonine-heropnameremmers (SSRIs) zoals sertraline of paroxetine

Sertraline 50 Ranbaxy, filmomhulde tabletten 50 mg - Brochur

Sertraline en bijwerkingen voor kinderen en jongeren

Het actieve bestanddeel sertraline wordt gebruikt voor de behandeling van depressie en angststoornissen, obsessief-compulsieve stoornis en posttraumatische stressstoornis. Het antidepressivum ontwikkelt zijn effect in de hersenen, waar het de concentratie van de boodschapper serotonine verhoogt. Net als andere antidepressiva heeft sertraline bijwerkingen: Duizeligheid, hoofdpijn en gastro. Bijsluiter Sertraline Bijsluiter Venlafaxine Lees ook: David Healey (url) Making medicines safer for all of us. Jan Derksen Iedereen een psychische aandoening, In dit boek vertelt Jan Derksen over de ervaringen die hij opdeed in de 35 jaar dat hij werkzaam is als psycholoog.Welke vernieuwingen zijn werkelijk van toegevoegde waarde? Aan. Beste, Ben moeten starten met sertraline 25mg ( 50mg breken in twee). Nu lees ik in bijsluiter dat het breken van de tablet enkel mag gebruikt worden om de tablet makkelijker in te slikken en dus niet voor de dosis te halveren.

Sertraline SUN 50 mg, filmomhulde tabletten

 1. Ik gebruik Sertraline nu ongeveer 1 jaar en mijn depressie is over. Van bijwerkingen heb ik geen last en ook niet van dik worden. Sertraline (Zoloft) heeft gemaakt dat ik weer net als voor mijn depressie kan functioneren. Het duurt een aantal weken voordat het gaat werken en de dag dat dat gebeurde zal ik niet licht meer vergeten
 2. In de bijsluiter staat: Neem geen dubbele dosis om een vergeten dosis in te halen. Er staat verder niet dat je de apotheker of je huisarts moet raadplegen, daaruit concludeer ik dat het geen kwaad kan als je het een keertje bent vergeten
 3. e, fluoxetine, sertraline en venlafaxine inneemt, kunt u dingen zien die er niet zijn (hallucinaties). Het wordt afgeraden om dit middel samen met fluvoxa
 4. Bijsluiter: Download bijsluiter: Samenstelling: De werkzame stof in Sertraline EG is: sertraline; Eén filmomhulde tablet bevat 100 mg sertraline (als sertralinehydrochloride). De andere stoffen in Sertraline EG zijn: Tabletkern. microkristallijne cellulose; calciumwaterstoffosfaat dihydraat; natriumzetmeelglycolaat (type A.
 5. fluoxetine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Kies bij de behandeling van een depressieve episode een antidepressivum op basis van comorbiditeit, bijwerkingen, interacties, ervaring en prijs. Bij voorschrijven in de huisartsenpraktijk wordt een tricyclisch antidepressivum (TCA) of selectieve serotonineheropnameremmer (SSRI) aanbevolen

Vragen betreft sertraline PCH (antidepressivia medicijn) Moderators: Polly, ynskek, Mondy, Ladybird, Hanmar, Princesj, Dani. Vorige 1 Ga naar pagina 1, 2 . Amy77 Berichten: 11262 Geregistreerd: 30-10-03 Woonplaats: Op de mooiste plek in Drenthe :) Geplaatst: 09-03-10 10:5 Lees de gedrukte bijsluiter van de fabrikant uit de verpakking voordat u met de behandeling begint. Het geeft u meer informatie over sertraline en geeft u een volledige lijst van de bijwerkingen die u mogelijk ervaart wanneer u het gebruikt. Neem sertraline precies in zoals uw arts zegt: het wordt eenmaal daags ingenomen Negen andere medicijnen waarschuwen alleen in de bijsluiter. Bij deze laatste groep kon de KNMP geen aanwijzingen vinden dat grapefruitsap niet samen kan met het geneesmiddel. Bij elkaar zijn dit niet de eerdergenoemde 43 stuks van de Canadese onderzoekers Lees dan de bijsluiter, of vraag het je arts of apotheker. Handige tips. 1/ Bekijk de verpakking goed. Als je medicijn rijgevaarlijk is, dan staat er een waarschuwing op het etiket en er staat een gele sticker op de verpakking. Vraag je arts of apotheker om het bijbehorende advies. 2. quetiapine vergelijken met een ander geneesmiddel.. Advies. Geef bij een psychose zonder agitatie een antipsychoticum op basis van oorzaak van de psychose, effectiviteit, bijwerkingen en toedieningsvorm (voorkeur olanzapine bij schizofreniespectrum).. Geef een benzodiazepine als agitatie de overhand heeft. Indien dit niet mogelijk is, geef (als noodmedicatie) de combinatie haloperidol en.

Ervaringen met Sertraline - Nationaal Gezondheids Foru

 1. · Desmethylsertraline is een zwak werkzame metaboliet van sertraline · Doseren op klinisch beeld, bloedspiegels afnemen in geval van bijwerkingen, therapieontrouw e.d. · Steady state plasmaconcentraties worden bereikt na 7 - 14 d : Dosering: Formulariu
 2. Uit de bijsluiter van het CBG: Zwangerschap De veiligheid van het gebruik van sertraline tijdens de zwangerschap is niet volledig aangetoond. Sertraline dient in het geval u zwanger bent, uitsluitend aan u te worden gegeven als de arts van mening is dat het voordeel voor u opweegt tegen het mogelijke risico voor de opgroeiende baby
 3. de bijsluiters in de landen waar het geneesmiddel in de handel is gebracht. De Coördinatiegroep voor wederzijdse erkenning en gedecentraliseerde procedures - Geneesmiddelen voor menselijk gebruik Sertraline is geïndiceerd voor de behandeling van ernstige depressieve aanvallen
 4. EG nv heeft al een heel gamma van generische - en dus betaalbare - geneesmiddelen op de markt. Raadpleeg hier de lijst

Sertraline bijsluiter, viagra bijsluiter Buy ibuprofen to basket. 7 USD In shop. Ibuprofen (ibuprofen, ibuprofen) 200 mg, try lowering the dose to 25mg. Ibuprofen only 1 tablet should be taken in each 24 hour period. May be taken with or without food. 5.00 stars from 5, 96 votes 4 review Bijsluiter Pagina 1/7 Bijsluiter: informatie voor de patiënt Sivextro 200 mg filmomhulde tabletten tedizolidfosfaat Dit imipramine, lofepramine, paroxetine en sertraline. - U neemt bepaalde geneesmiddelen in die gebruikt worden voor de behandeling van migraine, 'triptanen' genoemd,. Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Lixiana 15 mg filmomhulde tabletten Lixiana 30 mg filmomhulde tabletten Lixiana 60 mg filmomhulde tabletten Edoxaban Dit geneesmiddel is onderworpen aan aanvullende monitoring. Daardoor kan snel nieuwe veiligheidsinformatie worden vastgesteld. U kunt hieraan bijdragen door melding te maken van all

Sertraline: hoe werkt het en wat zijn de bijwerkingen

Bijsluiter-U bent allergisch voor één van de stoffen dit geneesmiddel.Deze stoffen kunt u vinden in rubriek 6.-Als u lijdt aan een megacolon (vergroting van de dikke darm);-als u lijdt aan een darmversmalling of een onvolledige opening van de anus ofde endeldarm;-als u lijdt aan de ziekte van Hirschprung (blokkering van de dikke darm);-als u een vermoedelijke blokkering heeft van de darm De bijsluiter gaf over afbouwen nauwelijks enige informatie, wel was mij gezegd dat SSRI antidepressiva niet verslavend waren. Enkel vermeldde de bijsluiter dat afgebouwd diende te worden in stappen van 10 mg en dat 'sommige mensen last konden hebben van ontwenningsverschijnselen' maar dat die 'mild en in drie weken over waren' Een antidepressivum (ook wel stemmingsverbeteraar genoemd) is een medicijn dat de symptomen van een depressie tegengaat.. Antidepressiva zijn geïndiceerd bij patiënten met een depressieve stoornis, vooral bij matig tot ernstige episoden. Daarnaast werken antidepressiva, anders dan de naam doet vermoeden, goed tegen angstklachten, bijvoorbeeld tegen paniekaanvallen, maar ook de generaliseerde. Sertraline is een antidepressivum, lees ik. Deze medicijnen hebben naar mijn weten geen wisselwerking met De Pil. Het is sowieso erg verstandig dit na te vragen bij de apotheek/dokter alvorens je hieraan begint. Meestal is ook in de bijsluiter het een en ander te vinden. Lees deze dus goed door

SERTRALINE TABLET 50MG , dit is een receptplichtig product. U kunt het recept digitaal indienen via mijnapotheek.nl/recept Koop SERTRALINE EG 100 MG COMP 100 X 100 MG online bij Apotheek Boxberg. 0 Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren. Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies

Sertraline Sandoz Comp 100 X 100mg Imv | Apotheek Cobra

Koop SERTRALINE EG 100 MG COMP 60 X 100 MG online bij Apotheek Boxberg. 0 Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren. Dit is een geneesmiddel, geen langdurig gebruik zonder medisch advies sertraline.nl Informatie over de antidepressiva ssri Sertraline Sertraline is een serotonineheropnameremmer Afgekort SSRI Sertraline regel

Sertraline Eg 50mg Comp 60 X 50mg | Apotheek Cobra

Bijsluiter: informatie voor de patiënt Sertraline Sandoz

 1. sertraline hydrochloride: Samenstelling: De werkzame stof in Sertraline EG is: sertraline; Eén filmomhulde tablet bevat 50 mg sertraline Bijsluiter: Download bijsluiter: Medicijn: Ja: Bijsluiter: Download bijsluiter: Op voorschrift: Ja: Op voorschrift: Ja: Gerelateerde producten. Af te halen met voorschrif
 2. Bijsluiter voor de patiënt. Lees aandachtig de bijsluiter alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. Hieronder vindt u de bijsluiter van de verschillende producten van Dafalgan®. De bijsluiters: DAFALGAN 500mg, tabletten en bruistabletten; DAFALGAN FORTE 1g, filmomhulde tabletten en bruistabletten
 3. Hou de bijsluiter of verpakking van het betreffende medicijn bij de hand als u belt of naar een arts, poli of ziekenhuis gaat. Lees ook de bijsluiter in de verpakking over de mogelijke verschijnselen en de wijze van handelen bij overdosering
 4. Sertraline Geneesmiddelgroep SSRI's (= specifieke serotonine-heropname-remmers) Andere namen Zoloft® Samenstelling Tablet: 50 mg en 100 mg sertraline-hydrochloride Concentraat voor oplossing voor oraal gebruik, 20 mg/ml Fabrikant/Leverancier Diverse fabrikanten en leveranciers o.a. Sandoz B.V. RVG 28397-8 RVG 31054-5 Pharmachemie B.V. RVG.
SERTRALINE SANDOZ COMP 100 X 50 MG | Apotheek GedoptREDOMEX DRAG 100 X 25 MG | Apotheek Claeys-Decraene

Quetiapine (merknaam Seroquel) is een atypisch antipsychoticum dat gebruikt wordt bij profylaxe en behandeling van mensen die lijden aan verschijnselen van een psychose, met name de zogenaamde bipolaire stoornis.. Quetiapine is op de markt als tabletten (fumaraat) van 12.5 mg, 25 mg, 100 mg, 200 mg, 300 mg; en als tabletten met gereguleerde afgifte ('XR') van 50 mg, 150 mg, 200 mg, 300 mg, 400. De andere stoffen in Sertraline EG zijn: Tabletkern. microkristallijne cellulose; calciumwaterstoffosfaat dihydraat; natriumzetmeelglycolaat (type A) hydroxypropylcellulose; magnesiumstearaat; Tabletomhulling. hypromellose; titaniumdioxide (E171) macrogol 400; talk; Bijsluiter: Download bijsluiter: Op voorschrift: Ja: Contactgegevens Staatsbaan. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Alprazolam Sandoz® tablet 0,25 mg, tabletten Alprazolam Sandoz® tablet 0,5 mg, tabletten Alprazolam Sandoz® tablet 1,0 mg, tabletten Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter In de bijsluiter van Temazepam lees je met welke geneesmiddelen Temazepam beter niet gecombineerd kan worden. Daarnaast adviseer ik je om dit goed te overleggen met je (huis)arts. Lees het indrukwekkende verhaal van Ruud : Tjonge, wat wennen die pillen snel zeg sertraline dient te worden opgebouwd van 50 mg 1 dd tot maximaal 200 mg 1 dd (met 50 mg ophogen per week) venlafaxine: opbouwen met een tijdsinterval van minimaal 4 dagen (zie bijsluiter) van 75 mg tot 150-300 mg per dag (bij ouderen eventueel starten met 37,5 mg/dag) mirtazapine: 15-45 mg 's avonds Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Wanneer u vragen hebt kan u steeds uw apotheker contacteren. Eigenschappen; Toepassing: De werkzame stof in Sertraline EG is: sertraline; Eén filmomhulde tablet bevat 50 mg sertraline (als sertralinehydrochloride). De andere stoffen in Sertraline EG zijn

 • Turkse omslagdoek haakpatroon.
 • Krakende schouder fitness.
 • Islamitisch trouwen moskee.
 • Fire Force opening 2.
 • Nederlands examen oefenen vwo.
 • Kinderliedje hondje.
 • HIPEC behandeling België.
 • Nieuws Polder.
 • Nationale damesvoetbal.
 • Man met masker.
 • Spreekwoord met dag.
 • Baby Reus AH.
 • Portfolio maken voor school mbo.
 • Schiphol plattegrond.
 • Wimperkruller navulling.
 • Paradijs Bijbel.
 • Siemens Combi microgolf CM633GBS1.
 • International Criminal Court.
 • Digitaal bonnensysteem.
 • Roken en productiviteit.
 • Bruidsmake up Huizen.
 • ESD mat gebruiken.
 • Magic Curls lang haar.
 • Imprint Movie.
 • Leven in de prehistorie.
 • Smoker Wagon.
 • Ganesh Talai Google Earth.
 • Kiezen tussen vrouw en vriendin.
 • Menora kandelaar.
 • Diffusie evenwicht.
 • Farm glamping LODGE Bocholt.
 • Bistro Zwolle centrum.
 • Doctoraat geneeskunde.
 • Super moto.
 • Woningbouwvereniging Noord Holland.
 • XXL pyörät.
 • Santa cruz de la sierra colombia.
 • Caravan te koop voor weinig.
 • Hond leren aanvallen.
 • Vitens nieuwsbrief aanmelden.
 • Rood zwarte rups.